ตู้ปันสุข

บริษัท นวนคร จำกัด(มหาชน)ร่วมแบ่งปันตู้ปันสุขข้าวสารอาหารหารแห้งแก่ผู้ที่เดือดร้อนและขาดแคลนจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 โดยนำของที่บริจาคไปใส่ไว้ในตู้ปันสุขในจุดต่างๆในเขตอำเภอสูงเนินได้แก่ที่ อบต. หนองตะไก้ อบต.มะเกลือใหม่ อบต.กุดจิก และ รร.อนุบาลอัจฉรา และจุดอื่นๆเพื่อให้ประชาชนที่เดือดร้อนและสัญจรไปมาได้มาหยิบของที่อยู่ในตู้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563