ร่วมงานกุดจิกถนนคนเดินสายวัฒนธรรม

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมามอบหมายให้ นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานเปิดงาน“กุดจิกถนนคนเดินสายวัฒนธรรม” โดยนางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมามอบหมายให้นางกนกรัตน์ วงศ์กาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนร่วมงาน”กุดจิกถนนคนเดินสายวัฒนธรรม”