สนับสนุนสื่อสร้างสรรค์วัยรุ่นสร้างสุข กิจกรรมวันนักข่าว

วันที่ 5 มีนาคม 2565 "วันนักข่าว" สมาคมนักข่าวนครราชสีมา บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนร่วมกิจกรรมในวันนักข่าว เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท นอกจากนี้ ได้ร่วมพิธีมอบโล่เชิดชู แก่ผู้ทำความดีต่อสังคม และผู้สนับสนุนการจัดงาน โดยได้รับเกียรติจาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์โคราช