สนับสนุนงานวันเด็กประจำปี 2566

เนื่องด้วยทางโรงเรียนต่างๆบริเวรพื้นที่รอบๆโครงการนวนคร นครราชสีมา ได้มีการขอรับการสนับสนุนของขวัญและงบประมาณการจัดงานวันเด็กประจำปี 2566 เพื่อเป็นของขวัญและกำลังใจแก่เด็กๆและเยาวชนของชาติจึงมีการจัดสรรงบสนับสนุนดังนี้