วันคุ้มครองโลก (Earth Day)

วันคุ้มครองโลก (Earth Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 22 เมษายน ของทุกๆ ปี เป็นวันที่เรามีโอกาสรำลึกถึงสิ่งแวดล้อม และใคร่ครวญว่าเราจะต้องทำอะไรอีกบ้างเพื่อปกป้องของขวัญที่ธรรมชาติมอบแก่โลกของเราใบนี้ แม้ว่าจะไม่มีองค์กรกลางแห่งใดที่ทำหน้าที่เป็นองค์กรหลักในการฉลองวันคุ้มครองโลก  แต่มีองค์กรเอกชนหลายแห่งที่คอยสังเกตการณ์เกี่ยวกับกิจกรรมตามโรงเรียน และสวนสาธารณะ หลายพันแห่งที่จัดขึ้นในวันนี้ ประเทศต่างๆ ทั่วโลกจะจัดกิจกรรมต่างๆ ในวันคุ้มครองโลกแม้ว่าไม่มีประเทศใดที่ประกาศให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดประจำชาติ ในสหรัฐอเมริกา วันดังกล่าวช่วยย้ำเตือนว่าจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของสำนึกของประชาชนทั่วประเทศและการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกับ บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในเขตประกอบการฯ เพื่อรณรงค์และรำลึกถึงสิ่งแวดล้อม จัดขึ้นในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564