มอบเงินสนับสนุนช่วยเหลือให้แก่โรงพยาบาลรัฐ

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนเงินให้กับโรงพยาบาลรัฐต่างๆ เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนในสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19  เมื่อวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 โดยได้สนับสนุนให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่นครราชสีมาในละแวกใกล้เคียง ทั้งหมด 5 แห่ง ดังนี้ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต 600,000 บาท โรงพยาบาลมหาราช 500,000 บาท โรงพยาบาลสีคิ้ว 200,000 บาท โรงพยาบาลเทพรัตน์ 300,000 บาท โรงพยาบาลสูงเนิน 650,000 บาท