มอบข้าวกล่องให้บุคลากรทางการแพทย์

บริษัท นวนคร จำกัด(มหชน)ร่วมกับ บริษัท สยามซานิทารีฟิตส์ติ้ง จำกัด และ บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตาหกรรม จำกัด ได้ร่วมบริจาคข้าวกล่องให้กับุคลากรทางการแพทย์ในเขตพื้นที่อำเภอสูงเนินและยังได้ไปร่วมมอบข้าวสารและหน้ากากอามัยให้กับช้าวบ้านชาวตำบลโคราชร่วมกับท่านนายอำเภอสูงเนิน นายสุรศิษฐ์ อินทกรอุดม ในวันพฤหัสที่ 7 พฤษภาคม 2563