สนับสนุนถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนากลางได้ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ตำบลนากลางอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา นั้น ทางบริษัท นวนคร จำกัด( มหาชน )ได้ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้จำนวนเงิน 40,000 บาท ได้นำเงินในส่วนนี้ไปซื้อของกินของใช้ที่จำเป็นมาแพ็กเป็นถุงยังชีพจำนวน 250 ถุงและยังมีบริษัทอื่นๆในโครงการฯร่วมบริจาคสมทบสิ่งของน้ำดื่มด้วยจึงนำไปจับจ่ายให้กับชาวบ้าน อบต.นากลางและชาวบ้านละแวกใกล้เคียง วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563