ที่ตั้งและแผนผังเขตอุตสาหกรรม

ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

ภาพรวม

เขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา เป็นเขตอุตสาหกรรมแห่งที่ 2 สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2548 บนเนื้อที่กว่า 2,000 ไร่ ในอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นจังหวัดที่ใหญ่อันดับสองของประเทศ และมีจำนวนประชากรมากกว่า 2,500,000 คน อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเพียง 231 กิโลเมตร มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกต่อการเดินทางสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย และเป็นประตูสู่อินโดจีน เป็นแหล่งรวมแรงงานที่มีฝีมือจำนวนมาก อีกทั้งยังมีค่าแรงที่ต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จึงเป็นทำเลทองของนักลงทุน

0ไร่

พื้นที่

0โรงงาน

ต่างประเทศ & ในประเทศ

1ชั่วโมง

การเดินทางจากกรุงเทพฯ

ห่างจาก

จาก กม
สนามบินสุวรรณภูมิ 263
กรุงเทพ 231
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนครราชสีมา 192
ท่าเรือแหลมฉบัง 273

สาธารณูปโภค

เพื่ออำนวยความสะดวกและประโยชน์ของลูกค้า นวนครได้จัดการให้มีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ซึ่งได้มาตราฐานสากลประกอบด้วย

สถานีไฟฟ้าย่อยขนาด 2 x 50 MVA สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ 100 MVA ต่อวัน กำลังส่ง 115 KVA และ 22 KVA

อ่างเก็บน้ำขนาด 126 ไร่ สำรองน้ำดิบได้ 2,000,000 ลบ.ม. และมีกำลังการผลิตที่ 5,000 ลบ.ม./วัน

เป็นแบบตะกอนเร่งชนิดเติมอากาศนาน (Activated Sludge Extended Aeration) และได้รับมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งสามารถบำบัดน้ำเสียได้ถึง 4,000 ลบ.ม./วัน

คู่สายมากกว่า 1,000 เลขหมาย เครือข่ายโทรศัพท์ทางไกล และสถานีรับส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกระบบ รวมทั้งระบบ ISDN ระบบความเร็วสูงแบบเช่าเหมาเป็นรายเดือน สำหรับ Internet และ Vedio Conference

ถนนสายหลักเป็นถนนคอนกรีต 4 เลน กว้าง 40 เมตร และถนนสายรองกว้าง 26 เมตร

มีพนักงานรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง และมีสถานีตำรวจรวมทั้งรถดับเพลิงภายในโครงการ

ขยะอันตรายและขยะที่เกิดจากกระบวนการผลิตได้รับการกำจัดโดย บริษัท เจนโก้ จำกัด และ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลูกค้าเป็นผู้เลือกใช้บริการ

มีเขื่อนดินสูง 2.5 เมตร รอบโครงการ และรางระบายน้ำฝนแบบ V-Ditch

ใบรับรอง

MASCI ISO 9001:2008

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (ประเทศไทย)

การพัฒนาที่ดิน และการให้บริการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดนครราชสีมาMASCI ISO 14001:2004

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (ประเทศไทย)

การพัฒนาที่ดิน และการให้บริการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดนครราชสีมา