สนับสนุนซ่อมแซมถนนบ้านบุ่งขี้เหล็ก

เนื่องด้วยทางอบต.บุ่งขี้เหล็กได้ขอสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมถนนเส้นกุดหินไปบุ่งขี้เล็กผ่านทางอ่างเก็บน้ำดิบของทางบริษัท นวนคร จำกัด(มหาชน)ซึ่งถนนมีการชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อค่อนข้างมากประชนที่สัญจรไปมาได้รับความเดือดร้อนจึงได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมถนนในครั้งนี้จำนวนเงิน 30,000 บาทในวันพุธที่ 30 กันยายน 2563