มอบสิ่งของและน้ำดื่มให้สมาคมคนพิการจังหวัดนครราชสีมา

ด้วยสมาคมคนพิการจังหวัดนครราชสีมาได้จัดกิจกรรมโครงการ“รักที่จะมอบ ชอบที่จะให้”แก่คนพิการในจังหวัดนครราชสีมามีวัตถุประสงค์โครงการคือให้คนพิการมาร่วมแสดงออกในความสามารถขอตนได้พัฒนาทักาะต่างๆและได้รับการส่งเสริมฟื้นฟูสมรรถภาพได้พบปะแรกเปลี่ยนชีวิตความเป็นอยู่มารับมอบของแจกและช่วยกระตุ้นให้คนพิการเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายและเกิดการรวมกลุ่มในท้องถิ่นของตนได้ออกกำลังกายเป็นประจำกิจกรรมในเกิดจากแรงบรรดาลใจที่อยากให้คนพิการมีความสุขในช่วงปีใหม่ บริษัท นวนคร จึ่งร่วมเติมเต็มความสุขให้คนพิการในครั้งนี้ด้วยได้นำสิ่งของต่างๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตข้าวสารอาหารแห้งพร้อมน้ำดื่มมอบให้แก่สมาคมคนพิการ ณวันที่ 24 ธันวาคม 2563