สนับสนุนถุงยังชีพ

เนื่องด้วยตำบลนากลางมีผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด 19 ครัสเตอร์โรงงานน้ำแข็ง MP และได้มีTimeline สัมผัสกลุ่มเสี่ยงสูง มีครอบครัวอาศัยอยู่บ้านนากลางพัฒนา หมู่ที่ 9 โดยมีผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อเป็นคนในครอบครัว ญาติ ชาวบ้านและพนักงานโรงงานที่พักอาศัยอยู่ในตำบลนากลาง และ คลัสเตอร์อื่นๆ ตามจำนวนเบื้องต้นอยู่ที่ประมาณ 70 ราย ดังนั้นทางผู้นำชุมชนจึงขอความอนุเคราะห์ มายังผู้ประกอบการทุกโรงงาน ทางบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) และผู้ประกอบการในโครงการนครราชสีมาอีกหลายโรงงานได้ร่วมสนับสนุนข้าวสารอาหารแห้ง  น้ำดื่ม เพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่ชาวบ้านชาวตำบลนากลาง ผ่านพ้นวิกฤติในครั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2564

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)