ร่วมสมทบทุนช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด 19

เนื่องด้วยอำเภอสูงเนิน ร่วมกับอำเภอสูงเนิน และกิ่งกาชาดอำเภอสูงเนิน ได้จัดทำหนังสือเพื่อขอเชิญร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ  ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและมาตรการการแพร่ระบาดจากสถานการณ์โรคระบาด โควิด 19 ซึ่งบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) และโรงงาน ได้ร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนในครั้งนี้