ร่วมสนับสุนนสิ่งของและข้าวกล่อง

องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง และกำนันตำบลนากลาง ผู้ประกอบการหน่วยงานต่างๆ ร่วมมอบสิ่งของและข้าวกล่อง น้ำดื่ม ให้แก่คนงานในไซท์ก่อสร้างโรงงาน AVX ที่ติดเชื้อโควิด 19 และผู้ที่กักตัวในไซท์คนงาน