วันร่วมน้ำใจสู่กิ่งกาชาดอำเภอสูงเนินปี 2565

ด้วยทางกิ่งกาชาดอำเภอสูงเนิน เป็นหน่วยงานของเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลและเป็นตัวแทนของสภากาชาดไทยในส่วนภูมิภาค มีภารกิจสำคัญในการสงเคราะห์ช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประสบสาธารภัยต่างๆ รวมทั้งภารกิจอื่นที่สภากาชาดไทยมอบหมาย ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ดำเนินกิจการสาธารณกุศล โดยโอกาสนี้ทาง บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมบริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565