อนุเคราะห์อุปกรณ์เครื่องนอนผู้ป่วยโควิด 19 โรงพยาบาลสูงเนิน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ในอำเภอสูงเนินเพิ่มมากขึ้นอย่ารวดเร็ว ทั้งในโรงงานและในชุมชน เนื่องจากสามารถติดต่อได้เร็ว ซึ่งในแต่ละวันมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ส่งผลให้ปริมาณเตียงกระดาษและอุปกรณ์เครื่องนอนได้แก่ ผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม ปอกหมอน มุ้ง หมุนเวียนไม่เพียงพอ ดังนั้น บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมบริจาคจำนวนเงิน 20,000 บาท เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565