สนับสนุนทุนการศึกษาโรงเรียนบ้านนากลาง

เนื่องด้วยบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ได้จัดงบประมาณสำหรับกิจกรรม CSR ให้แก่โรงเรียนแต่ละโรงเรียนในตำบลนากลาง และกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านนากลาง โดยมีการจัดทำกิจกรรมมอบทุนการศึกษาจำนวน 100 ทุน ทุนละ 1,000 บาท จำนวนเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท ให้แก่เด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พร้อมแจกไอศกรีมให้แก่เด็กๆ ในวันที่ 2 กันยายน 2565