สนับสนุนทุนการศึกษาและคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านนาใหญ่

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ได้จัดงบประมาณสำหรับกิจกรรม CSR ให้แก่โรงเรียนในละแวกใกล้เคียง กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านนาใหญ่ โดยมีการจัดทำกิจกรรมมอบทุนการศึกษาจำนวน 50 ทุน ทุนละ 1,000 บาท จำนวนเงินทั้งหมด 50,000 บาท พร้อมทั้งมอบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้แก่เด็กๆ จำนวน 10 เครื่อง อีกทั้งยังจัดกิจกรรมทาสี สนามเด็กเล่น โต๊ะเก้าอี้โรงอาหาร รั้วโรงอาหาร และแจกไอศกรีม เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ กิจกรรมได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565