สนับสนุนทุนการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองบอน

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ได้จัดงบประมาณสำหรับกิจกรรม CSR ให้แก่โรงเรียนในละแวกใกล้เคียง กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านหนองบอน ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยมอบทุนจำนวน 15 ทุน เป็นจำนวนเงิน 15,000 บาท อีกทั้งได้มอบความสุขโดยแจกไอศกรีมให้กับเด็กและผู้ปกครองที่มารับมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ กิจกรรมได้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565