สนับสนุนงานวันเด็กประจำปี 2566

เนื่องด้วยทางโรงเรียนต่างๆบริเวรพื้นที่รอบๆโครงการนวนคร นครราชสีมา ได้มีการขอรับการสนับสนุนของขวัญและงบประมาณการจัดงานวันเด็กประจำปี 2566 เพื่อเป็นของขวัญและกำลังใจแก่เด็กๆและเยาวชนของชาติจึงมีการจ...

Read More +
วันร่วมน้ำใจสู่กิ่งกาชาดประจำปี 2563

วัตถุประสงค์เพื่อรับบริจาคเงินและสิ่งของนำไปสมทบทุนในการทำกิจกรรมการกุศลต่างๆจัดขึ้นโดยกิ่งกาชาดอำเภอสูงเนินร่วมกับอำเภอสูงเนินโดย บริษัท นวนคร จำกัด(มหาชน) ได้บริจาคเงินจำนวน 20,000บาท ในวันอังคาร...

Read More +
สนับสนุนสมทบทุนช่วยเหลือเหตุการณ์

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยสถานการณ์เหตุการณ์คนร้ายก่อเหตุยิงประชาชนกลางเมืองนครราชสีมาและในศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช ว่าล่าสุดจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญครั้งนี้มีผ...

Read More +
โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพนักศึกษาดูงาน

ด้วยทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชา “พลังงานสิ่งแวดล้อม” และรายวิชา “การจัดการสิ่งแวดล้อม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใ...

Read More +
วันสื่อมลชน

วันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา13.00 น. นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานเสวนาเรื่อง “ร่วมสร้าง โคราชจิตอาสา” จัดโดยสมาคมนักข่าวประจำปี...

Read More +
EARTH DAY 2020

บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย)ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพิ้นที่สีเขียวในวัน “วันคุ้มครองโลก”เป็นกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 22 เมษายน ของทุกปีเพื่อรณรงค์ให้คนทั้งโลกร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมป้...

Read More +
แบ่งน้ำใช้ปันน้ำใจไปด้วยกันเพื่อพี่น้องชาวตำบลนากลาง

ชาวบ้านได้ประสบปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคทางส่วนของทางราชการ(อบต.หนองตะไก้)ได้มีหนังสือถึง บริษัท นวนคร จำกัด(มหาชน)และทางบริษัทฯได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านตำบลนากลางจึงทำการแจกจ่า...

Read More +
สนับสนุนเงินทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการโควิด-19

บริษัท นวนคร จำกัด มหาชนได้ร่วมสมทบทุนโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์โควิด-19 เป็นจำนวนเงิน 50,000บาทเพื่อจัดทำถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนคร...

Read More +
มอบชุดทานน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19

สำนักงานบรรเมาทุกข์และประชานามัยพิทักร่วมกับสำนักงานจัดการรายได้สำนักงานบริหารเหล่ากาชาดและเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา บริษัท นวนคร จำกัด(มหาชน)ร่วมมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤต COVID-19 สำหรับผู้...

Read More +
มอบข้าวกล่องให้บุคลากรทางการแพทย์

บริษัท นวนคร จำกัด(มหชน)ร่วมกับ บริษัท สยามซานิทารีฟิตส์ติ้ง จำกัด และ บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตาหกรรม จำกัด ได้ร่วมบริจาคข้าวกล่องให้กับุคลากรทางการแพทย์ในเขตพื้นที่อำเภอสูงเนินและยังไ...

Read More +
ตู้ปันสุข

บริษัท นวนคร จำกัด(มหาชน)ร่วมแบ่งปันตู้ปันสุขข้าวสารอาหารหารแห้งแก่ผู้ที่เดือดร้อนและขาดแคลนจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 โดยนำของที่บริจาคไปใส่ไว้ในตู้ปันสุขในจุดต่างๆในเขตอำเภอสูงเนินได้แก่ที่ อบ...

Read More +
ร่วมน้ำใจมอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสอำเภอสูงเนิน

อำเภอสูงเนินมีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในพื้นที่มีภูมิคุ้มกันและศักยภาพในการดำรงค์ชีวิตให้สามารถฝ่าวิกฤติต่างๆโดยเฉพาะการดำรงชีวิตตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ...

Read More +
คณะอาจารย์เข้าศึกษาดูงาน

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 4 ได้นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่ตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและคณะกรรมการดำเนิ...

Read More +
พิธีมอบโล่ชูเกียรติ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอมอบใบประกาศเกียรติคุณให้บริษัท นวนคร จำกัด(มหาชน)ผ่านเกณฑ์ประเมินการบริหารจัดการน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ“ระดับทอง”ประจำปี 2563 โดยมีนายวรวุธ ศิลปะอาชา รัฐ...

Read More +
สนับสนุนซ่อมแซมถนนบ้านบุ่งขี้เหล็ก

เนื่องด้วยทางอบต.บุ่งขี้เหล็กได้ขอสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมถนนเส้นกุดหินไปบุ่งขี้เล็กผ่านทางอ่างเก็บน้ำดิบของทางบริษัท นวนคร จำกัด(มหาชน)ซึ่งถนนมีการชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อค่อนข้างมากประชนที่สัญจร...

Read More +
สนับสนุนถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนากลางได้ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ตำบลนากลางอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา นั้น ทางบริษัท นวนคร จำกัด( มหาชน )ได้ร่วมบ...

Read More +
ร่วมงานกุดจิกถนนคนเดินสายวัฒนธรรม

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมามอบหมายให้ นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานเปิดงาน“กุดจิกถนนคนเดินสายวัฒนธรรม” โดยนางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดน...

Read More +
โครงการแคนนอนอนุรักษ์พันธ์ไม้ท้องถิ่นปีที่ 2

บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค ประเทศไทย จำกัด ได้จัดโครงการแคนอนอนุรักษ์พันธุ์ไม้ท้องถิ่นปีที่ 2 ขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ท้องถิ่นและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนพร้อมทั้งได้มอบถุงยังชีพให้กับชาวบ้...

Read More +
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้า


บริษัท อาร์ อี เอ็น โคราช เอนเนอร์ยี่ จำกัด มีแผนที่จะพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า Independent Power Supply(IPS) ระบบโคเจนเนอเรชั่น ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง โดยมีวัตถุประสงค์ผลิตไฟฟ้าและจำหน่ายไอ...

Read More +
มอบสิ่งของและน้ำดื่มให้สมาคมคนพิการจังหวัดนครราชสีมา

ด้วยสมาคมคนพิการจังหวัดนครราชสีมาได้จัดกิจกรรมโครงการ“รักที่จะมอบ ชอบที่จะให้”แก่คนพิการในจังหวัดนครราชสีมามีวัตถุประสงค์โครงการคือให้คนพิการมาร่วมแสดงออกในความสามารถขอตนได้พัฒนาทักาะต่างๆและได้รับ...

Read More +
สนับสนุนทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรสูงเนิน

ทางบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการดำรวจภูธรสูงเนินจำนวน 10 ทุน ทุนละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 10,000 บาท  เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้กิจกรรมจัดงาน...

Read More +
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรการศึกษาผู้สูงอายุ

เนื่องด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรการศึกษาผู้สูงอายุขึ้น ทางบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ได้รับเชิญให้เข้าพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สูงอายุในครั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและก...

Read More +
วันคุ้มครองโลก (Earth Day)

วันคุ้มครองโลก (Earth Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 22 เมษายน ของทุกๆ ปี เป็นวันที่เรามีโอกาสรำลึกถึงสิ่งแวดล้อม และใคร่ครวญว่าเราจะต้องทำอะไรอีกบ้างเพื่อปกป้องของขวัญที่ธรรมชาติมอบแก่โลกของเราใบนี้ แ...

Read More +
สนับสนุนถุงยังชีพ

เนื่องด้วยตำบลนากลางมีผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด 19 ครัสเตอร์โรงงานน้ำแข็ง MP และได้มีTimeline สัมผัสกลุ่มเสี่ยงสูง มีครอบครัวอาศัยอยู่บ้านนากลางพัฒนา หมู่ที่ 9 โดยมีผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อเป็นคนในครอบคร...

Read More +
ร่วมสมทบทุนช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด 19

เนื่องด้วยอำเภอสูงเนิน ร่วมกับอำเภอสูงเนิน และกิ่งกาชาดอำเภอสูงเนิน ได้จัดทำหนังสือเพื่อขอเชิญร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ  ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและมาตรการการแพร่ระบาดจากสถานก...

Read More +
ร่วมสนับสุนนสิ่งของและข้าวกล่อง

องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง และกำนันตำบลนากลาง ผู้ประกอบการหน่วยงานต่างๆ ร่วมมอบสิ่งของและข้าวกล่อง น้ำดื่ม ให้แก่คนงานในไซท์ก่อสร้างโรงงาน AVX ที่ติดเชื้อโควิด 19 และผู้ที่กักตัวในไซท์คนงาน
Read More +

สนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการตำรวจ สภ.สูงเนิน

ทางสถานีตำรวจภูธรสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ได้มีการจัดให้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดา ของข้าราชการตำรวจในวันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564 ซึ่งเป็นวันคลายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และเนื่องจา...

Read More +
สนับสนุนถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

เนื่องด้วย สถานการณ์ในช่วงฤดูฝน มีพายุฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องติดต่อกันหลายวัน  จึงทำให้เกิดอุทกภัย มีน้ำท่วมฉับพลันที่ไหลมาจากแหล่งน้ำต่างๆ ซึ่งอำเภอสูงเนินเป็นทางน้ำและเป็นที่รองรับน้ำ ทำให้ชา...

Read More +
อบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ

เนื่องด้วย บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) สำนักงานนครราชสีมา ได้กำหนดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานรวมถึงเพื่อปฏิบ...

Read More +
สนับสนุนสื่อสร้างสรรค์วัยรุ่นสร้างสุข กิจกรรมวันนักข่าว

วันที่ 5 มีนาคม 2565 "วันนักข่าว" สมาคมนักข่าวนครราชสีมา บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนร่วมกิจกรรมในวันนักข่าว เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท นอกจากนี้ ได้ร่วมพิธีมอบโล่เชิดชู แก่ผู้ทำความดีต่อสั...

Read More +
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระย...

Read More +
Earth Hour

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมกิจกรรม  Earth Hour ร่วมกับ บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด และมีการจัดกิจกรรม ขึ้นที่โรงเรียนห้วยตะคร้อ ต. นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา  เพื...

Read More +
วันร่วมน้ำใจสู่กิ่งกาชาดอำเภอสูงเนินปี 2565

ด้วยทางกิ่งกาชาดอำเภอสูงเนิน เป็นหน่วยงานของเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลและเป็นตัวแทนของสภากาชาดไทยในส่วนภูมิภาค มีภารกิจสำคัญในการสงเคราะห์ช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์แก้ไขปัญหาความเ...

Read More +
อนุเคราะห์อุปกรณ์เครื่องนอนผู้ป่วยโควิด 19 โรงพยาบาลสูงเนิน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ในอำเภอสูงเนินเพิ่มมากขึ้นอย่ารวดเร็ว ทั้งในโรงงานและในชุมชน เนื่องจากสามารถติดต่อได้เร็ว ซึ่งในแต่ละวันมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ส่งผลให้ปริมาณเตียงกระดาษและ...

Read More +
สนับสนุนทุนปรับปรุงสนามเด็กเล่นโรงเรียนบ้านนาใหญ่

เนื่องด้วยโรงเรียนวัดนาใหญ่ ได้ขอความอนุเคราะห์จาก บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ในการปรับปรุงสนามเด็กเล่นของโรงเรียน เนื่องจากสนามเด็กเล่นมีการชำรุดเสียหาย เนื่องจากสภาพการใช้งานมาค่อนข้างนาน โอกาสนี...

Read More +
สนับสนุนสมทบทุนปรับปรุงห้องน้ำโรงเรียนห้วยตะคร้อ

เนื่องด้วยโรงเรียนห้วยตะคร้อ ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา  มีความจำเป็นจะต้องซ่อมแซมห้องน้ำของโรงเรียน จึงขอความอนุเคราะห์มายัง บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) โอกาสนี้ทางบริษัทฯ ได้สน...

Read More +
สนับสนุนทุนการศึกษาโรงเรียนบ้านนากลาง

เนื่องด้วยบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ได้จัดงบประมาณสำหรับกิจกรรม CSR ให้แก่โรงเรียนแต่ละโรงเรียนในตำบลนากลาง และกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านนากลาง โดยมีการจัดทำกิจกรรมมอบทุนการศึกษาจำนวน 100...

Read More +
สนับสนุนทุนการศึกษาและคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านนาใหญ่

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ได้จัดงบประมาณสำหรับกิจกรรม CSR ให้แก่โรงเรียนในละแวกใกล้เคียง กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านนาใหญ่ โดยมีการจัดทำกิจกรรมมอบทุนการศึกษาจำนวน 50 ทุน ทุนละ 1,000 บาท จำ...

Read More +
สนับสนุนการฝึกอบรมอาสาจราจร

เนื่องด้วย สถานีตำรวจภูธร สูงเนิน มีเจ้าหน้าที่บริหารการจราจรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ จึงมีการจัดฝึกอบรมอาสาจราจร เพื่อช่วยงานในด้านการจราจรต่อไป แต่ขาดงบประมาณในการจัดอบรมในครั้งนี้จึงมีหนัง...

Read More +
สนับสนุนทุนการศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยตะคร้อ

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ได้จัดงบประมาณสำหรับกิจกรรม CSR ให้แก่โรงเรียนในละแวกใกล้เคียง กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านห้วยตะคร้อ ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยมอบทุนจำนวน 31 ท...

Read More +
สนับสนุนทุนการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองบอน

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ได้จัดงบประมาณสำหรับกิจกรรม CSR ให้แก่โรงเรียนในละแวกใกล้เคียง กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านหนองบอน ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยมอบทุนจำนวน 15 ทุน ...

Read More +
ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ต่อร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริษัท อาร์ อี เอ็น โคราช เอนเนอร์ยี่ จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด (บริษัทฯ) ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม “โครงการโรง...

Read More +
Earth Hour

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมกิจกรรม Earth Hour ร่วมกับ บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด และมีการจัดกิจกรรม ขึ้นที่โรงเรียนวัดนาใหญ่ ต. นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา เพื่อให้ความรู้เ...

Read More +
โครงการเขตอุตสาหกรรมต้นแบบแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี ( Good Labour Practices : GLP )

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ได้แสดงถึงความมุ่งมั่นเข้าร่วมขับเคลื่อนโครงการเขตอุตสาหกรรมต้นแบบแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี 
Read More +
มอบเงินสนับสนุนช่วยเหลือให้แก่โรงพยาบาลรัฐ

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนเงินให้กับโรงพยาบาลรัฐต่างๆ เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนในสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19  เมื่อวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 โดยได้สนับสน...

Read More +
มอบชุดตรวจ ATK และอุปกรณ์ป้องกันโควิดให้โรงเรียนต่างๆ

เนื่องด้วยโรงเรียนต่างๆได้มีการขอความอนุเคราะห์มาทาง บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันศึกษาตามข้อกำหน...

Read More +
ร่วมทำบุญสมทบทุนสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร

ด้วยจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับคณะกรรมการวัดพระนารายณ์มหาราช ขนาด 1.5 เท่าของพระองค์จริงเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่ทรงสร...

Read More +