ร่วมทำบุญสมทบทุนสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร

ด้วยจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับคณะกรรมการวัดพระนารายณ์มหาราช ขนาด 1.5 เท่าของพระองค์จริงเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่ทรงสร้างเมืองนครราชสีมา ให้อนุชนคนรุ่นหลังได้เรียนรู้แหล่งประวัติศาสตร์เมืองนครราชสีมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์แห่งใหม่ โดยจะดำเนินการจัดสร้างและประดิษฐาน ณ บริเวณด้านหลังวิหารวัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร โอกาสนี้ ทางบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมสมทบทุนจำนวนเงิน 100,000 บาท ได้จัดงานขึ้น  เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565