วันร่วมน้ำใจสู่กิ่งกาชาดประจำปี 2563

วัตถุประสงค์เพื่อรับบริจาคเงินและสิ่งของนำไปสมทบทุนในการทำกิจกรรมการกุศลต่างๆจัดขึ้นโดยกิ่งกาชาดอำเภอสูงเนินร่วมกับอำเภอสูงเนินโดย บริษัท นวนคร จำกัด(มหาชน) ได้บริจาคเงินจำนวน 20,000บาท ในวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563