สนับสนุนถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

เนื่องด้วย สถานการณ์ในช่วงฤดูฝน มีพายุฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องติดต่อกันหลายวัน  จึงทำให้เกิดอุทกภัย มีน้ำท่วมฉับพลันที่ไหลมาจากแหล่งน้ำต่างๆ ซึ่งอำเภอสูงเนินเป็นทางน้ำและเป็นที่รองรับน้ำ ทำให้ชาวบ้านชาวอำเภอสูงเนิน ในหลายๆตำบล เช่น  ตำบลนากลาง  ตำบลสูงเนิน  ตำบลบุ่งขี้เหล็ก  ตำบล  โค้งยาง  ตำบลโนนค่า  ตำบลกุดจิก  ได้รับความเดือดร้อน บ้านเรือน ไร่นา ได้รับความเสียหายอย่างมากจากพายุฝน ซึ่งก่อให้เกิดอุทกภัยในครั้งนี้  ด้วยเหตุนี้ ทาง บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)  จึงจัดทำถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้   ประสบภัย น้ำท่วมในตำบลต่างๆ เป็นจำนวน 400 ถุง  เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 จนถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564