1971,Establishment
200+, World Class companies
2002, In the Stock Exchange of Thailand
ภาพรวม

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เชี่ยวชาญในภาคอุตสาหกรรม เป็นเวลากว่า 50 ปีที่นวนครได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนภายในประเทศและจากทุกมุมโลก**โดยเป็นที่ตั้งของ บริษัท ชั้นนำกว่า 200 บริษัท **นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

เดินหน้าสู่ความเป็นนครอุตสาหกรรมแห่งนวัตกรรมใหม่

นวนครเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ชำนาญการในด้านการพัฒนาเขตอุตสาหกรรม โดยมีบริการพื้นที่พร้อมขายและระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์แบบ ทางบริษัทได้มีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพื่อรับกับสภาพแวดล้อมของธุรกิจดิจิตัล อีกทั้งได้มีการร่วมทุนกับบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านนวัฒกรรรมเพื่อให้การบริการแก่ผุ้ประกอบการและผู้อยู่อาศัยภายใน โดยธุรกิจใหม่นั้นจะสร้างกระแสรายได้อย่างต่อเนื่องสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับเสถียรภาพทางการเงินของบริษัท เขตอุตสาหกรรมนวนครยินดีต้อนรับนักลงทุนไทยและต่างชาติที่ต้องการสร้างและขยายฐานการผลิตสินค้าในประเทศไทย ด้วยการบริการแบบ One Stop Service นวนครจึงเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าที่สุดเพราะนวนครคือผู้นำการพัฒนาของอุตสาหกรรม