ฉันสนใจตำแหน่งงาน

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

พนักงานขับรถ

1 month ago
รับผิดชอบงานขับรถยนต์ส่วนบุคคลผู้บริหาร และดูแลซ่อมบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น

วิศวกรระบบประปา

2 months ago
การควบคุมเครื่องจักรผลิตน้ำประปาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง (สังกัดโครงการนครราชสีมา)

เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบำบัดน้ำเสีย

2 months ago
ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และตรวจสอบ การทำงานของเครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง (สังกัดโครงการนครราชสีมา)

เจ้าหน้าที่ประปา

2 months ago
ควบคุมเครื่องจักรระบบผลิตน้ำประปา ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง (สังกัดโครงการนครราชสีมา)

เจ้าหน้าที่ภูมิทัศน์

2 months ago
รับผิดชอบดูแลต้นไม้ จัดตกแต่งสวนหย่อม ดูแลรักษาพันธ์ไม้ งานขยาย พันธ์ไม้ต่างๆ ดูแลรักษาตรวจเช็คเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้งานในส่วนภูมิทัศน์

พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

Moments ago
รับผิดชอบงานขับรถบรรทุกน้ำ รถไถนา ดูแลรักษารถ ตรวจเช็คเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน

เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงระบบประปา

Moments ago

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

2 months ago
ตรวจสอบประเมินสภาพการทำงานและให้แนะนำให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
สนใจร่วมงานกับเรา?

แค่เพียงกรอกรายละเอียดของคุณ, เราจะติดต่อกลับเร็วที่สุด