โครงการแคนนอนอนุรักษ์พันธ์ไม้ท้องถิ่นปีที่ 2

บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค ประเทศไทย จำกัด ได้จัดโครงการแคนอนอนุรักษ์พันธุ์ไม้ท้องถิ่นปีที่ 2 ขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ท้องถิ่นและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนพร้อมทั้งได้มอบถุงยังชีพให้กับชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนากลางและทางบริษัท นวนคร จำกัด(มหาชน)ได้เข้าร่วมกิจกรรมดีๆในครั้งนี้ ณ ป่าชุมชนตำบลนากลางอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563