สนับสนุนทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรสูงเนิน

ทางบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการดำรวจภูธรสูงเนินจำนวน 10 ทุน ทุนละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 10,000 บาท  เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้กิจกรรมจัดงานฉลองวันเด็กต้องเลื่อนออกไปก่อนเพื่อเป็นของขวัญลำกำลังใจให้แก่ข้าราชการตำรวจที่เสียสละ ทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564