มาตรการเฝ้าระวังและขอความร่วมมือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี

เรียน ผู้ประกอบการ

            เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นจำนวนมาก และยังคงแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและรุนแรงไ...

Read More +
มาตรการผ่อนคลายการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 จังหวัดปทุมธานี

เรียน ผู้ประกอบการ

        ตามที่จังหวัดปทุมธานี ได้มีประกาศมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันแล...

Read More +