วันสื่อมลชน

วันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา13.00 น. นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานเสวนาเรื่อง “ร่วมสร้าง โคราชจิตอาสา” จัดโดยสมาคมนักข่าวประจำปี 2563 โดยทางบริษัท นวนคร จำกัด(มหาชน) ได้รับรางวัลส่งเสริมสังคมดีเด่นสมาคมนักข่าวจังหวัดนครราชสีมาได้มอบโล่เกียรติคุณแด่บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)เพื่อเชิดชูเกียรติ