สนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการตำรวจ สภ.สูงเนิน

ทางสถานีตำรวจภูธรสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ได้มีการจัดให้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดา ของข้าราชการตำรวจในวันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564 ซึ่งเป็นวันคลายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และเนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป