สนับสนุนทุนการศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยตะคร้อ

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ได้จัดงบประมาณสำหรับกิจกรรม CSR ให้แก่โรงเรียนในละแวกใกล้เคียง กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านห้วยตะคร้อ ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยมอบทุนจำนวน 31 ทุน เป็นจำนวนเงิน 15,500 บาท อีกทั้งได้มอบความสุขโดยแจกไอศกรีมให้กับเด็กและผู้ปกครองที่มารับมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ กิจกรรมได้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565